Women in Science at Nencki: Kobiety Nauki – wpływ, wyzwania i perspektywy

Women in Science at Nencki: Kobiety Nauki – wpływ, wyzwania i perspektywy

Dodano: 
Sheo Awards
Sheo Awards Źródło:Wprost / Piotr Woźniakiewicz/ ArsLumen.pl
Organizacja non-profit Women in Science at Nencki (WISaN) nieustannie stawia czoła wyzwaniom związanym z równością płci w świecie nauki. WISaN nie tylko uświadamia społeczeństwo w temacie problemów związanych z brakiem równości w nauce, ale także aktywnie działa na rzecz zmiany tej sytuacji. Organizacja została nagrodzona ShEO Award w 2021 roku.

Jednym z najważniejszych filarów działalności WISaN jest szeroka współpraca międzynarodowa. Organizacja ta stale poszerza krąg swoich partnerów, dążąc do wspólnego osiągnięcia celów. Doskonałym przykładem jest partnerstwo z Women in Science at Yale, które zaowocowało organizacją spotkań z wybitnymi kobietami nauki, takimi jak profesor Eileen Pollack. Jej obecność na wydarzeniach WISaN stanowi nie tylko inspirację, ale także przypomnienie o istotności walki o równość w nauce, bez względu na miejsce na świecie.

Praktyczne rozwiązania: Równość w działaniu

Drugim filarem działalności WISaN jest prezentowanie konkretnych rozwiązań mających na celu zniwelowanie różnic w środowisku naukowym. Przykładem jest opracowywanie raportu dotyczącego wdrażania praktyk antydyskryminacyjnych w ocenie projektów grantowych.

Dzięki temu działaniu organizacja stara się przeciwdziałać dyskryminacji płciowej w procesie przyznawania środków na badania, zmierzając do stworzenia bardziej sprawiedliwego systemu finansowania nauki.

Świadomość jest kluczem do zmiany

Trzeci istotny aspekt działalności WISaN to promowanie świadomości na temat sytuacji kobiet w nauce i jej konsekwencji dla społeczeństwa. Dzięki rzetelnej współpracy z mediami, organizacja stara się przedstawić szerokiej publiczności problem nierówności płci w nauce oraz jego realne konsekwencje. Współpraca z dziennikarzami pozwala na przekazanie kompleksowych informacji w przystępny sposób, budując zrozumienie i poparcie społeczne dla działań na rzecz równości w nauce.

WISaN nieustannie dąży do budowy bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa poprzez promowanie równości płci w nauce. Ich działania nie tylko wspierają kobiety naukowców, ale także przyczyniają się do stworzenia bardziej otwartego i inkludującego środowiska badawczego, które czerpie z różnorodności perspektyw i doświadczeń.

Ważne inicjatywy

W marcu 2022 roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, pod przewrotną nazwą „NOT Yet Another Mainly Man Meeting”, stanowiącą nawiązanie „do znanego w środowisku naukowym hashtagu #YAMMM (ang. Yet Another Mainly Man Meeting). W taki sposób określane są panele czy dyskusje organizowane wyłącznie w męskim gronie, będące typowym – choć często nieuświadomionym – przejawem dyskryminacji kobiet.

Podczas wydarzenia głos zabrali wybitni naukowcy (w wiekszości mężczyźni), którzy odnieśli znaczące sukcesy zawodowe i są orędownikami równości. Wśród prelegentów byli m.in. profesor Duszyński Steve Blum z Yale University oraz dr Fredrik Bondestam z Uniwersytetu w Gothenburgu.

To wydarzenie pokazało, że wspierający kobiety badacze są wysoko cenieni w środowiskach akademickich, a wysiłki na rzecz eliminacji dyskryminacji ze względu na płeć przynoszą najlepsze efekty, gdy są podejmowane wspólnie.


SheO Awards 2024 to event o kobietach i dla kobiet
27 maja redakcja „Wprost” po raz kolejny doceni inspirujące kobiety,
które mają w sobie nieskończone pokłady odwagi i determinacji

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Czytaj też:
Aleksandra Żebrowska pokazuje życie bez filtrów. Laureatka ShEO Awards chce przede wszystkim wspierać kobiety
Czytaj też:
Joanna Przetakiewicz nadal działa na rzecz kobiet. „Czasy są takie, że jest nam coraz trudniej”